Praktische verkeerslessen zijn onmisbaar bij het verkeersonderwijs aan kinderen.
Wil je daar als school of als ouders mee aan het werk?
De verkeersjuf kan scholen helpen  bij het organiseren en uitvoeren van de praktische verkeerslessen.

Waarom hulp bij praktische verkeerslessen?
kinderenopfiets1Veel scholen willen kinderen praktisch laten oefenen met veilig gedrag in het verkeer. Een praktische les op het plein, met 30 overstekende en fietsende kinderen is een hele organisatie. Om dat goed en leerzaam te laten verlopen is een slimme aanpak en opzet onmisbaar.
Praktische lessen in de schoolomgeving zijn ook zinvol voor de kinderen. Bij voorbeeld een wandeling om in het ‘echt’ te laten zien wat je hebt geleerd over oversteken, een verkeersbordenspeurtocht, of een educatieve fietstocht door de wijk.
De verkeersjuf geeft voorbeeldlessen en biedt hulp bij het integreren van praktische lessen in de schoolorganisatie.

Praktische verkeerslessen
Je leert het meest van de vergissingen die je maakt, als je de kans krijgt om jezelf te verbeteren.
In het verkeer kan het dodelijk zijn, om fouten te maken. Dus moeten kinderen de kans krijgen te leren in een veilige omgeving. Bij voorbeeld op een schoolplein. Wat je leert uit een boek, of van een filmpje, moet je je eigen maken door het ook te doen.
Praktisch leren is essentieel. Bij praktische verkeerslessen gaat het om alle zintuigen met elkaar te integreren. Kinderen zijn cognitief, visueel, auditief en motorisch actief.
De theorie van de verkeerslessen leren toepassen in de praktijk, betekent bij voorbeeld: beseffen wat rechts is, als er iemand van die kant komt, je realiseren, dat die voorrang heeft, elkaars snelheid inschatten, beslissen, dat je moet stoppen, je neiging om tóch door te rijden onderdrukken en voor de kruising stil gaan staan.

P1000520Als kinderen thuis de ruimte hebben om te leren fietsen, moeten ze nog wel met begeleiding van hun ouders leren, om in het verkeer de regels toe te passen. Daar is niet altijd genoeg gelegenheid voor.
Kinderen krijgen vaak niet de kans om samen met hun ouders verkeerservaring op te doen, omdat hun ouders geen tijd hebben, het belang ervan niet inzien of zelf niet goed kunnen fietsen.
“Achterbankkinderen” worden door hun ouders met de auto vervoerd naar school en clubjes. Zij doen weinig praktische ervaring op met verkeerssituaties.

Toch wordt van kinderen van 12 jaar verwacht dat ze zelfstandig naar de middelbare school gaan. Als ze dan “in het diepe” van het stadsverkeer “worden gegooid” levert dat voor die kinderen gevaar op.

Wat voor lessen krijgen de kinderen?
Deze lessen worden afgestemd op het niveau van de kinderen en op hun plaats in het verkeer. Kleuters leren veilig lopen op de stoep en leren over te steken. Oudere kinderen leren technisch goed fietsen. De oudsten krijgen te maken met ingewikkelde verkeerssituaties.
De kinderen oefenen steeds weer hoe ze zich veilig moeten gedragen. Ze ervaren wat er mis gaat, als ze iets fout doen. Ze beseffen, dat die verkeersregels ook echt zinvol zijn.