Projecten

Verkeerscoach bij 7 scholen in de Betuwe
Najaar 2013 coaching van 7 scholen in een proefproject voor praktische verkeerslessen op scholen van het Christelijk Primair Onderwijs Betuwe CPOB in samenwerking met Regionaal Organisatie Verkeersveiligheid Gelderland.ROVG en Verkeerstudio.

Verkeerscoördinator bij 3 scholen in de Regio Alblasserwaard-Vijheerenlanden
Van 2012 tot heden verkeerscoördinator bij 3 basisscholen in de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
In samenwerking met het ROV ZH, Verkeerstudio en RPV Alblasserwaard-Vijheerenlanden in het kader van de verkeerseducatie volgens de opzet van School Op Seef.
Dat betekent het opzetten van praktische verkeerslessen, coaching van leraren en hulpouders en integreren in de organisatie van de school. Begeleiding bij het verwerven van het SchoolOpSeefLabel.

Verkeerscoördinator bij 4 scholen in de Regio DrechtstedenP1000533
Van 2012 tot heden verkeerscoördinator bij 4 basisscholen in de Regio Drechtsteden.
In samenwerking met het ROV ZH, Verkeerstudio en RPV Drechtsteden in het kader van de verkeerseducatie volgens de opzet van School Op Seef.
Dat betekent het opzetten van praktische verkeerslessen, coaching van leraren en hulpouders en integreren in de organisatie van de school. Begeleiding bij het verwerven van het SchoolOpSeefLabel.

Verkeersleerkracht Verkeerstuin Amersfoort
Vanaf 2011 tot heden worden regelmatig praktische verkeerslessen verzorgd voor basisschoolgroepen.
Dit gebeurt op aanvraag van scholen of ouders.
Gemeenten hebben geld beschikbaar voor subsidiëren van verkeerseducatieve projecten.

Adviseur van Verkeerstuin Amersfoort Wagenwerkplaats
Advies over het ontwerp, de opzet en de uitvoering van Verkeerstuin Amersfoort.
Verkeerstuin Amersfoort is een initiatief van ouders in het Soesterkwartier. In de Wagenwerkplaats, het gebied achter het NS station, is in een grote loods een permanente verkeerstuin gebouwd.
Informatie bij www.verkeerstuin.infoP1000531

Verkeerscoach Verkeerspleinproject SHELL en VVN
Voorjaar 2011 betrokken bij de voorbereiding van de op te zetten verkeerspleinlessen van SHELL en VVN in samenwerking met Brandbase Amsterdam, waarbij een plaatselijk plein wordt omgebouwd tot een verkeerstuin.
Vooraf advies uitgebracht over de inrichting van het plein: de opzet van het stratenpatroon, de moeilijkheidsgraad van de situaties.
In Mijdrecht op het Raadhuisplein: advies en uitvoering van de verkeerslessen. Coaching van 6 medewerkers bij de praktische verkeerslessen voor de groepen 4, 5, 6 van 4 plaatselijke scholen.

Verkeerscoördinator bij 12 scholen in Utrecht, Maarssen, Amersfoort en Veenendaal
Van 2008 t/m 2011 verkeerscoördinator bij verschillende basisscholen in de provincie Utrecht.
Gedetacheerd door Eduniek, betaald door Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht (ROV-U) in het kader van de pilot Praktische Verkeerseducatie op Basisscholen.
Opzet van praktische verkeerslessen, coaching van leraren en begeleiding bij het behalen van het Utrechts Verkeersveiligheids Label (UVL).

Publiciteit

Tijdschriftartikelen

“Veiligheid Voorop” van maart 2011; blz. 6
Tijdschrijft van Veilig Verkeer Nederland

“Kijkpunt” december 2013; blz.15
Tijdschrift van ROV Gelderland